M Ě N Í M E   P Ř Í R O D U   V   E N E R G I I

A K T U Á L N Ě
P A R T N E Ř I

Umístění fotovoltaických panelů belgickou  společností Enfinity na  střechách průmyslových  parků v České republice

více zde
 
© ESWA s.r.o.
graficky zpracoval morpheus
Solární technologie
Větrné elektrárny
Vodní elektrárny
Bio technologie
Stav projektů
Spolupracujeme s třemi největšími finančníky v Čechách a umíme s nimi vyjednat nejvhodnější podmínky pro investice do těchto obnovitelných zdrojů.
FINANCOVÁNÍ
Majetelé pozemků:
Z majitelů vhodných pozemků k výstavbě elektrárny z obnovitelných zdrojů, uděláme investory a následně majitele a provozovatele těchto elektráren, popř. vás seznámíme a pomůžeme sepsat smlouvu o dlouhodobém pronájmu vašich pozemků s vhodným investorem (provozovatelem). Bližší info viz:
Obcemi:
Je-li vaše obec vlastníkem vhodného pozemku pro výstavbu elektrárny využívající obnovitelné zdroje a chcete být vlastníkem i provozovatelem této elektrárny, pomůžeme vám najít nejvhodnějšího finančníka pro úvěr na daný projekt (dále jako investor). Nechcete-li se o danou elektrárnu vůbec starat a vylepšit z jejího provozu finanční rozpočet obce, potom najdeme vhodného investora (provozovatele) my, s ním pak pomůžeme s obcí uzavřít smlouvu o dlouhodobém pronájmu obecního pozemku min. na 20 let a smlouvu o nainstalované kW. Bližší info viz:

  
Investory:
Pro investory elektráren z obnovitelných zdrojů najdeme vhodnou lokalitu, vyřídíme veškerá povolení a změny spojené s výstavbou těchto elektráren. Vybereme nejvhodnější technologii, spočítáme návratnost investic a následně realizujeme celý projekt. Bližší info viz: